PRIVAATSUSPOLIITIKA

PRIVAATSUSPOLIITIKA
Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on NEWTAB OÜ (Kuldnoka 10-30, Tallinn, registrikood
16322541).
Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection
Regulation). Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti
Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.


Milliseid isikuandmeid töödeldakse
− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
− pangakonto number;
− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
− klienditoe andmed.


Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks. 

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. 

Pangakonto numbrit kasutatakse vajadusel kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui
infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.


Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja
tarbijavaidluste lahendamine).


Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja
kliendiprobleemide lahendamiseks.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed
teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.


Turvalisus ja andmetele ligipääs
Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks,
et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe
teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid,
et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või
loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt andmemajutus) toimub veebipoe
ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama
isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Newtab OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks.
Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning
kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.


Küpsised
Veebilehel kasutatakse küpsiseid eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem
turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse
seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient
veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja
kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt,
näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:
Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse
kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu
kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja
sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või
toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda
kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda
kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab
alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised
lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija
seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada,
muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht
korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks: Chrome,
Internet Explorer.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Newtab OÜ Analytics teenust, kogudes andmeid
külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile
kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, paigalda oma seadmesse
Google Analytics’i blokeeriv rakendus: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi Veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on
sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel, kas eposti info@topeltklikk.ee) või telefoni (+372 56248330) teel.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek
tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine
Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid
on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui Veebipoes on
ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja
tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või
aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse
aastat.

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt
vajalik. Näiteks meililistis olevat e-maili aadressi hoitakse seni, kuni kasutaja annab soovi see
sealt eemaldada.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete
kustutamise perioodi.

Ülekandmine
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.
Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on
andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida ekirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus
oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud
profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge eposti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

Privaatsustingimuste muutmine
Newtab OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt. Privaatsustingimused
on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel eposti (info@topeltklikk.ee) või telefoni (+372 56248330) teel.
Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).